Οι νέες ταξιδιωτικές τάσεις και ψηφιακές τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Το γεγονός αυτό ωθεί τους ξενοδόχους να προσαρμοστούν στη νέα τάξη πραγμάτων και να επενδύσουν σε μέσα αυτοματοποίησης ενός ξενοδοχείου, τα οποία αφενός αυξάνουν την παραγωγικότητα και αφετέρου μεγιστοποιούν την κερδοφορία του. Η συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων καθώς και η ανανέωση τιμών στα κανάλια πωλήσεων OTAs απαιτούν χρόνο. Ευτυχώς υπάρχει ένα χρήσιμο εργαλείο που διευκολύνει την εκτέλεση αυτών των διαδικασιών. Πρόκειται για το Revenue Management  System  το οποίο έρχεται να στηρίξει τον ξενοδόχο. Στο παρόν άρθρο θα δούμε γιατί το Revenue Management αποτελεί αναγκαιότητα για κάθε ξενοδόχο και πώς μπορεί το Revenue Management system της eZee να προσφέρει λύσεις.

Τί εννοούμε όμως όταν μιλάμε για Revenue Management;

Το Revenue Management εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τις αεροπορικές εταιρίες τη δεκαετία του 1980 κι έκτοτε χρησιμοποιείται ευρέως στον κόσμο των επιχειρήσεων. To Revenue Management αποτελεί  τη στρατηγική πρακτικών αύξησης του τζίρου μίας επιχείρησης εστιάζοντας στη σωστή τιμή, στον σωστό πελάτη και στη σωστή στιγμή.

Πώς λειτουργεί ένα Revenue Management System (RMS);

Ενώ οι αγορές αλλάζουν συνεχώς, οι τιμές πρέπει να ελέγχονται και να ανανεώνονται. Με τη βοήθεια αναλυτικών δεδομένων της επιχείρησης, το RMS δίνει  τη δυνατότητα στους ξενοδόχους να βρουν λύσεις σε φαινομενικά πολύπλοκα προβλήματα και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες στρατηγικές για τιμολογιακή πολιτική και αύξηση των πωλήσεων.

Ένα  RMS χρησιμοποιεί εξελιγμένους αλγόριθμους για να δημιουργήσει την καλύτερη προτεινόμενη τιμή ανά κατηγορία πελατών. Αντλεί πληροφορίες από τους ανταγωνιστές  OTAs, τις τρέχουσες τάσεις και την εποχικότητα με απώτερο σκοπό την παρακολούθηση  της ζήτησης για τις αγορές που ενδιαφέρουν τον εκάστοτε ξενοδόχο.

Αυτός ο όγκος πληροφοριών, σε συνδυασμό με τα δεδομένα της απόδοσης του ξενοδοχείου επιτρέπουν από τη μία στους ξενοδόχους να εφαρμόσουν τις κατάλληλες τιμολογιακές στρατηγικές και από την άλλη να εστιάσουν στα σημεία που χρήζουν βελτίωσης, με βάση τους στόχους που θέτουν. Η χρήση του Revenue Management System αποτελεί πλέον αναγκαιότητα για κάθε ξενοδόχο. 

Πώς μπορεί πρακτικά να βοηθήσει το Revenue Management της eZee;

To Revenue Management της eZee είναι ένα δυναμικό και εύκολα κατανοητό ξενοδοχειακό σύστημα, το  οποίο βοηθά στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του ξενοδοχείου. Επιτρέπει στον ξενοδόχο να επιλέγει τη σωστή τιμή, για τον σωστό πελάτη και στη σωστή στιγμή, μέσω ενδελεχούς ανάλυσης των δεδομένων του καταλύματος.

Με απλά λόγια το RMS αντλεί δεδομένα από το Property Management System του ξενοδοχείου. Συγκρίνει τα ιστορικά δεδομένα του τρέχοντος και του περσινού έτους και προσφέρει λεπτομερή εικόνα της αποδοτικότητας της επιχείρησης. Τα ιστορικά δεδομένα μπορεί να είναι οι διακυμάνσεις στη ζήτηση, η προέλευση των κρατήσεων, η διάρκεια διαμονής, οι πωλήσεις κ.ά. Ο ξενοδόχος μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εντοπίσει ποιά σημεία χρειάζονται βελτίωση προς αύξηση της παραγωγικότητας και του κέρδους του καταλύματος.

Τιμολογιακή πολιτική

Επίσης, η λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων και η πολύπλευρη εικόνα της επιχείρησης βοηθά στην εφαρμογή δυναμικής τιμολογιακής πολιτικής. Το RMS προτείνει μέσω dynamic pricing την καλύτερη τιμή με βάση τον αριθμό των κρατήσεων και τις τιμές των ανταγωνιστών, για να μεγιστοποιήσει την κερδοφορία του καταλύματος. Επιτρέπει ακόμη, την αναθεώρηση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί και την εύκολη και άμεση αναπροσαρμογή των τιμών.

Επιπλέον, με το RMS η διανομή των πληροφοριών γίνεται αυτόματα σε όλα τα συστήματα που διαθέτουμε. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται λάθη, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο απώλειας εσόδων και την καθυστέρηση ενημέρωσης των τιμών στους OTAs.

Επιπρόσθετα, με το RΜS της eΖee έχουμε άμεση πρόσβαση σε εκτενείς αναφορές όπως για παράδειγμα το pick up ή pace report, το REVPAR και ADR και μπορούμε να προβλέψουμε το potential revenue μέσω πληροφοριών των no shows, overbookings, ακυρώσεων και week on week pick up trends.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι το RMS μπορεί να βελτιώσει και τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται το ανθρώπινο δυναμικό του ξενοδοχείου. Ένα RMS οδηγεί στη συνεργασία όλων των τμημάτων του ξενοδοχείου. Η κοινοποίηση των πληροφοριών του συστήματος οδηγεί στη λήψη των καλύτερων δυνατών αποφάσεων για τις ευκαιρίες που μπορούν να φέρουν αυξημένα έσοδα.  Τα τμήματα είναι σε θέση να διαχειριστούν και να βελτιώσουν επιπλέον πηγές εσόδων αλλά και κόστη σε περιόδους αυξημένου ανταγωνισμού και αβεβαιότητας. Έτσι το ξενοδοχείο οδηγείται σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Εύκολα λοιπόν, με βάση τα πιο πάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το Revenue Management System αποτελεί χρήσιμο εργαλείο με απεριόριστα οφέλη για τα ξενοδοχεία. Η αυτοματοποίηση της διαχείρισης των εσόδων ενός ξενοδοχείου μέσω Revenue Management δεν ήταν ποτέ πιο αναγκαία και η eZee είναι εδώ για  να προσφέρει λύσεις σε κάθε ξενοδόχο.

Categories: Hospitality

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *