Rate shopper

Rate shopper

Το Rate shopper είναι ένα εργαλείο ανάλυσης δεδομένων, το οποίο ενσωματώνεται στο PMS του ξενοδοχείου και αυτοματοποιεί τη διαδικασία σύγκρισης τιμών. To συγκεκριμένο εργαλείο παρακολουθεί και αναλύει τη δυναμική τιμολόγηση του ξενοδοχείου σας και του ανταγωνισμού και σας βοηθά να σχεδιάσετε μελλοντικά τη στρατηγική σας για να αυξήσετε το εισόδημά σας.

Όπως έχουμε δει και σε προηγούμενα άρθρα η παρακολούθηση του ανταγωνισμού και η αλλαγή τιμών μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρα και αγχωτική για τους ξενοδόχους.

Τα οφέλη που προσφέρει στους ξενοδόχους

  • Σας επιτρέπει να λάβετε γρήγορες αποφάσεις για τον καθορισμό της κατάλληλης τιμολόγησης
  • Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλύψετε τη ζήτηση δωματίων και τις τιμές των ανταγωνιστών στην περιοχή σας.
  • Τα δεδομένα τα οποία αντλείτε σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε αφενός για να αυξήσετε τις κρατήσεις και το κέρδος του ξενοδοχείου σας και αφετέρου για να ξεπεράσετε τον ανταγωνισμό.
  • Μπορείτε να παρακολουθείτε την απόδοση του ξενοδοχείου σας στους OTAs: Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να έχετε συγκεντρωμένους τους ανταγωνιστές που θέλετε να παρακολουθείτε και να μετράτε την απόδοση τους σε συγκεκριμένους ΟΤΑs.
  • Επιπλέον, μπορείτε εύκολα να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε ομοιομορφία τιμών (rate parity) σε όλους τους ΟΤΑs με τους οποίους συνεργάζεστε.
  • Έχετε την ευχέρεια να αποφασίστε εσείς ποιά ανταγωνιστικά ξενοδοχεία επιθυμείτε να παρακολουθείτε
  • Είστε σε θέση να παρακολουθείτε τιμές του καταλύματός σας καθώς και των ανταγωνιστών σας για τις επόμενες 30 ημέρες.